Do nurses care? Een etnografische studie van de verpleegkundige praktijk in het Deborah Retief Memorial Hospital in Mochudi, Botswana

Do nurses care? Een etnografische studie van de verpleegkundige praktijk in het Deborah Retief Memorial Hospital in Mochudi, Botswana

Let’s use a condom! – Factors influencing low condom use among female sex workers in Prakla (Bontang, Indonesia)

Let’s use a condom! – Factors influencing low condom use among female sex workers in Prakla (Bontang, Indonesia)