Thesis Database

 

Thesis Database

Author
Marieke Torensma
Year

2014

Supervisor
Anouk de Koning
Fatima el Fakiri
Key Words
Loneliness
Migrants
Intersectionality
Thesis

“Wij zijn niet alleen”: Een onderzoek naar verklaringen voor eenzaamheid onder Turkse Amsterdammers

Eenzaamheid is een groeiend probleem in de stad Amsterdam. Uit het volksgezondheidonderzoek van de Amsterdamse Gezondheidmonitor (AGM) 2012 bleek dat Amsterdammers van niet-westerse herkomst vaker kampen met ernstige eenzaamheidsklachten: 14,7% Surinaamse, 14,8% Marokkaanse en maar liefst 25,8% Turkse Amsterdammers gaven in de AGM 2012 aan ernstig eenzaam te zijn, ten opzichte van 6.3% van de Nederlandse Amsterdammers. Aan de hand van zeven kleinschalige focusgroepen, van 4 á 6 personen, wordt in dit onderzoek gezocht naar verklaringen van de opvallend hoge prevalentie van eenzaamheid onder Turkse Amsterdammers. Het onderzoek richt zich op drie verschillende dimensies: 1. De cross culturele validiteit van het meetinstrument gebruikt om eenzaamheid te meten. 2. Verschillen in begrip en ervaring van eenzaamheid. 3. Verschillen in groepskenmerken die de mate waarin eenzaamheid voorkomt kunnen verklaren. In de conclusies uit het onderzoek wordt aandacht besteed aan intersectionaliteit en mogelijke implicaties in het licht van de superdiverse samenleving.

“Wij zijn niet alleen”: Een onderzoek naar verklaringen voor eenzaamheid onder Turkse Amsterdammers

Author

Marieke Torensma

Year

2014

Supervisor

Anouk de Koning
Fatima el Fakiri

Key Words

Loneliness
Migrants
Intersectionality

Thesis

Eenzaamheid is een groeiend probleem in de stad Amsterdam. Uit het volksgezondheidonderzoek van de Amsterdamse Gezondheidmonitor (AGM) 2012 bleek dat Amsterdammers van niet-westerse herkomst vaker kampen met ernstige eenzaamheidsklachten: 14,7% Surinaamse, 14,8% Marokkaanse en maar liefst 25,8% Turkse Amsterdammers gaven in de AGM 2012 aan ernstig eenzaam te zijn, ten opzichte van 6.3% van de Nederlandse Amsterdammers. Aan de hand van zeven kleinschalige focusgroepen, van 4 á 6 personen, wordt in dit onderzoek gezocht naar verklaringen van de opvallend hoge prevalentie van eenzaamheid onder Turkse Amsterdammers. Het onderzoek richt zich op drie verschillende dimensies: 1. De cross culturele validiteit van het meetinstrument gebruikt om eenzaamheid te meten. 2. Verschillen in begrip en ervaring van eenzaamheid. 3. Verschillen in groepskenmerken die de mate waarin eenzaamheid voorkomt kunnen verklaren. In de conclusies uit het onderzoek wordt aandacht besteed aan intersectionaliteit en mogelijke implicaties in het licht van de superdiverse samenleving.

Other theses

Echec et mat. Marco Sassoon Thesis

Échec et mat. An ethnographic study of the psychosocial health of forced-return migrants in Dakar.

Farahnash Soekhlal Constructing more-than-human therapeutic landscapes

Constructing more-than-human therapeutic landscapes: A multispecies ethnography of the relationship between humans and animals at a care farm

Contesting the ‘Good’ in Culinary Care A Study on Valuation Practices in Culinary Care for People with Type 2 Diabetes in the Netherlands Flori Visser

Contesting the ‘Good’ in Culinary Care: A Study on Valuation Practices in Culinary Care for People with Type 2 Diabetes in the Netherlands