Thesis Database

 

Thesis Database

Author
Liza Lotte Mulder
Year

2020

Supervisor
Danny de Vries
Key Words
Etnografie
Nederland
Ongedocumenteerde migranten
Liminaliteit
Veerkracht
Wachten
Sociale navigatie
Hoop

Noch hier, evenmin daar. De invloed van de ongedocumenteerde status op de mentale gezondheid van ongedocumenteerde migranten in Groningen

De schattingen van het aantal mensen zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland lopen uiteen, maar het zijn er zeker enkele tienduizenden. Zij hebben geen recht op het volgen van onderwijs of het uitvoeren van (vrijwilligers)werk. Tijdens mijn etnografie van tien weken in de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) Groningen heb ik onderzoek gedaan naar hoe ongedocumenteerden hun status ervaren in de Nederlandse context, wat de gevolgen van deze status zijn op de mentale gezondheid en hoe men zich maneuvreert binnen deze status.

Ongedocumenteerde migranten begeven zich in een liminale positie; noch hier, evenmin daar. De liminale positie vraagt om veerkracht en vormt zonder twijfel een mentale uitdaging. Hun positie is namelijk gehuld in onzekerheid, machteloosheid en afhankelijkheid. Daarbij kan wachten worden beschouwd als een cruciaal aspect van de liminaliteit van ongedocumenteerden.

De één lijkt beter om te gaan met de ongedocumenteerde status dan de ander. Er zijn ontzettend veel factoren die hierbij een rol kunnen spelen. Vooraanstaande factoren van invloed op de mentale gezondheid lijken de duur van het wachten en het verloop van de ongedocumenteerde positie te zijn. Binnen het laatste spelen meerdere aspecten een rol; namelijk de mate van teleurstelling, gevoelens van afwijzing en gebrek aan betekenis en opties.

Er zijn strategieën die de veerkracht bevorderen en bescherming lijken te bieden voor de mentale gezondheid. In het veldwerk kwam duidelijk naar voren dat bezig blijven voor de afleiding van negatieve gedachten lijkt bij te dragen aan veerkracht. Daarnaast kan men zichzelf beschermen tegen teleurstelling door verwachtingen omlaag te schroeven, maar tegelijkertijd te blijven hopen voor de toekomst. Sociale steun en het gevoel van waarde zijn ook belangrijk voor de mentale gezondheid en de mate van veerkracht van ongedocumenteerden.

Ik heb in deze scriptie de concepten liminaliteit, wachten, veerkracht, sociale navigatie en hoop gebruikt om een beeld te geven van het leven van ongedocumenteerde migranten in Nederland.

Noch hier, evenmin daar. De invloed van de ongedocumenteerde status op de mentale gezondheid van ongedocumenteerde migranten in Groningen

Author

Liza Lotte Mulder

Year

2020

Supervisor

Danny de Vries

Key Words

Etnografie
Nederland
Ongedocumenteerde migranten
Liminaliteit
Veerkracht
Wachten
Sociale navigatie
Hoop

De schattingen van het aantal mensen zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland lopen uiteen, maar het zijn er zeker enkele tienduizenden. Zij hebben geen recht op het volgen van onderwijs of het uitvoeren van (vrijwilligers)werk. Tijdens mijn etnografie van tien weken in de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) Groningen heb ik onderzoek gedaan naar hoe ongedocumenteerden hun status ervaren in de Nederlandse context, wat de gevolgen van deze status zijn op de mentale gezondheid en hoe men zich maneuvreert binnen deze status.

Ongedocumenteerde migranten begeven zich in een liminale positie; noch hier, evenmin daar. De liminale positie vraagt om veerkracht en vormt zonder twijfel een mentale uitdaging. Hun positie is namelijk gehuld in onzekerheid, machteloosheid en afhankelijkheid. Daarbij kan wachten worden beschouwd als een cruciaal aspect van de liminaliteit van ongedocumenteerden.

De één lijkt beter om te gaan met de ongedocumenteerde status dan de ander. Er zijn ontzettend veel factoren die hierbij een rol kunnen spelen. Vooraanstaande factoren van invloed op de mentale gezondheid lijken de duur van het wachten en het verloop van de ongedocumenteerde positie te zijn. Binnen het laatste spelen meerdere aspecten een rol; namelijk de mate van teleurstelling, gevoelens van afwijzing en gebrek aan betekenis en opties.

Er zijn strategieën die de veerkracht bevorderen en bescherming lijken te bieden voor de mentale gezondheid. In het veldwerk kwam duidelijk naar voren dat bezig blijven voor de afleiding van negatieve gedachten lijkt bij te dragen aan veerkracht. Daarnaast kan men zichzelf beschermen tegen teleurstelling door verwachtingen omlaag te schroeven, maar tegelijkertijd te blijven hopen voor de toekomst. Sociale steun en het gevoel van waarde zijn ook belangrijk voor de mentale gezondheid en de mate van veerkracht van ongedocumenteerden.

Ik heb in deze scriptie de concepten liminaliteit, wachten, veerkracht, sociale navigatie en hoop gebruikt om een beeld te geven van het leven van ongedocumenteerde migranten in Nederland.

Other theses

Echec et mat. Marco Sassoon Thesis

Échec et mat. An ethnographic study of the psychosocial health of forced-return migrants in Dakar.

Farahnash Soekhlal Constructing more-than-human therapeutic landscapes

Constructing more-than-human therapeutic landscapes: A multispecies ethnography of the relationship between humans and animals at a care farm

Contesting the ‘Good’ in Culinary Care A Study on Valuation Practices in Culinary Care for People with Type 2 Diabetes in the Netherlands Flori Visser

Contesting the ‘Good’ in Culinary Care: A Study on Valuation Practices in Culinary Care for People with Type 2 Diabetes in the Netherlands