Thesis Database

 

Thesis Database

Author
Lisanne Beerenfenger
Year

2012

Supervisors
Maarten Bode
Winny Koster
Key Words
Chili
Mapuche
Neo-traditionele geneesmiddelen
Symbolische werkzaamheid
Natuurlijke geneesmiddelen
Thesis

De Mapuche-apotheek: Het beste van twee werelden. Een case study naar de betekenisgeving van neo-traditionele geneesmiddelen in centraal Chili

Dit onderzoek is een case study naar de betekenissen die worden toegeschreven aan geneesmiddelen die worden verkocht in een vestiging van de Mapuche-apotheek Makelawen in centraal Chili.

Deze “inheemse” apotheek is tot stand gekomen tegen een historisch sociaal-culturele achtergrond waarin de biomedische geneeskunde wereldwijd een dominante positie heeft in de gezondheidszorg, en er en negatief vertoog heerst rondom de inheemse bevolking van Chili. De Mapuche-apotheek kan dan ook gezien worden als een politieke strategie om herwaardering voor de Mapuche-cultuur en zijn inheemse geneeskunde te bewerkstellingen. Desondanks zijn de geneesmiddelen die verkocht worden in deze apotheek, gecommercialiseerde “reproducties” van traditionele inheemse geneesmiddelen. In dit onderzoek worden deze geneesmiddelen neo-traditionele geneesmiddelen genoemd.

Het begrijpen van de betekenissen van neo-traditionele geneesmiddelen voor de consument, en de invloed die de verstrekker hierop heeft, kan een belangrijke eerste stap zijn om productief gebruik van deze geneesmiddelen te optimaliseren. De sociale (interacties) en culturele (betekenissen) aspecten van geneesmiddelen dragen namelijk bij aan de werkzaamheid van een product door middel van symbolische werkingsmechanismen.

Deze scriptie is gebaseerd op interviews met achtentwintig klanten van Makelawen in Concepción, een Focus Groep Discussie met vijf inwoners van het dorpje Lota, en vijfenveertig ingevulde pen-en-papier enquêtes. Bovendien is er achtergrondinformatie verzameld over de Mapuche apotheek, Mapuche-geneeskunde, natuurlijke geneeswijzen en de werkwijzen in biomedische apotheken aan de hand van diverse formele en informele interviews met verschillende relevante actoren.

Neo-traditionele geneesmiddelen worden door de respondenten van dit onderzoek geschaard onder de categorie ‘natuurlijke geneesmiddelen’. Vanwege de sociaal-culturele “arena” waarin natuurlijke geneesmiddelen zich bevinden, impliceren deze geneesmiddelen veiligheid, traditie, liefde en zorgzaamheid. De visies op natuurlijke geneesmiddelen zijn inversies van de visies op hun ‘chemische’ tegenspelers. Een synthetisch geneesmiddel staat symbool voor risico’s en een onpersoonlijke bejegening. Toch wekt de biomedische geneeskunde ook vertrouwen op vanwege haar wetenschappelijke bewijzen, de resultaten die ze boekt en haar autorisatie door de staat.

Neo-traditionele geneesmiddelen zijn producten waarin traditie en moderniteit op paradoxale wijze samenkomen. Vanwege hun sociaal-culturele aspecten verenigen zij de positieve eigenschappen van natuurlijke geneesmiddelen, met de positieve eigenschappen van synthetische geneesmiddelen. Hiermee voldoen zij aan de overtuigingen en behoefte van de patiënt. Als een “voertuig” voor zowel traditie als moderniteit dragen neo-traditionele geneesmiddelen niet alleen bij aan welbevinden vanwege hun stofeffectiviteit, maar ook vanwege hun symbolische werkzaamheid.

De Mapuche-apotheek: Het beste van twee werelden. Een case study naar de betekenisgeving van neo-traditionele geneesmiddelen in centraal Chili

Author

Lisanne Beerenfenger

Year

2012

Supervisors

Maarten Bode
Winny Koster

Key Words

Chili
Mapuche
Neo-traditionele geneesmiddelen
Symbolische werkzaamheid
Natuurlijke geneesmiddelen

Thesis

Dit onderzoek is een case study naar de betekenissen die worden toegeschreven aan geneesmiddelen die worden verkocht in een vestiging van de Mapuche-apotheek Makelawen in centraal Chili.

Deze “inheemse” apotheek is tot stand gekomen tegen een historisch sociaal-culturele achtergrond waarin de biomedische geneeskunde wereldwijd een dominante positie heeft in de gezondheidszorg, en er en negatief vertoog heerst rondom de inheemse bevolking van Chili. De Mapuche-apotheek kan dan ook gezien worden als een politieke strategie om herwaardering voor de Mapuche-cultuur en zijn inheemse geneeskunde te bewerkstellingen. Desondanks zijn de geneesmiddelen die verkocht worden in deze apotheek, gecommercialiseerde “reproducties” van traditionele inheemse geneesmiddelen. In dit onderzoek worden deze geneesmiddelen neo-traditionele geneesmiddelen genoemd.

Het begrijpen van de betekenissen van neo-traditionele geneesmiddelen voor de consument, en de invloed die de verstrekker hierop heeft, kan een belangrijke eerste stap zijn om productief gebruik van deze geneesmiddelen te optimaliseren. De sociale (interacties) en culturele (betekenissen) aspecten van geneesmiddelen dragen namelijk bij aan de werkzaamheid van een product door middel van symbolische werkingsmechanismen.

Deze scriptie is gebaseerd op interviews met achtentwintig klanten van Makelawen in Concepción, een Focus Groep Discussie met vijf inwoners van het dorpje Lota, en vijfenveertig ingevulde pen-en-papier enquêtes. Bovendien is er achtergrondinformatie verzameld over de Mapuche apotheek, Mapuche-geneeskunde, natuurlijke geneeswijzen en de werkwijzen in biomedische apotheken aan de hand van diverse formele en informele interviews met verschillende relevante actoren.

Neo-traditionele geneesmiddelen worden door de respondenten van dit onderzoek geschaard onder de categorie ‘natuurlijke geneesmiddelen’. Vanwege de sociaal-culturele “arena” waarin natuurlijke geneesmiddelen zich bevinden, impliceren deze geneesmiddelen veiligheid, traditie, liefde en zorgzaamheid. De visies op natuurlijke geneesmiddelen zijn inversies van de visies op hun ‘chemische’ tegenspelers. Een synthetisch geneesmiddel staat symbool voor risico’s en een onpersoonlijke bejegening. Toch wekt de biomedische geneeskunde ook vertrouwen op vanwege haar wetenschappelijke bewijzen, de resultaten die ze boekt en haar autorisatie door de staat.

Neo-traditionele geneesmiddelen zijn producten waarin traditie en moderniteit op paradoxale wijze samenkomen. Vanwege hun sociaal-culturele aspecten verenigen zij de positieve eigenschappen van natuurlijke geneesmiddelen, met de positieve eigenschappen van synthetische geneesmiddelen. Hiermee voldoen zij aan de overtuigingen en behoefte van de patiënt. Als een “voertuig” voor zowel traditie als moderniteit dragen neo-traditionele geneesmiddelen niet alleen bij aan welbevinden vanwege hun stofeffectiviteit, maar ook vanwege hun symbolische werkzaamheid.

Other theses

Thesis Lieke Moras Transmission Maya Healing

The transmission of Maya healing: Following the cycles of time. A study on cross-cultural & intergenerational transmission of Maya healing practices around Lake Atitlán, Guatemala

Echec et mat. Marco Sassoon Thesis

Échec et mat. An ethnographic study of the psychosocial health of forced-return migrants in Dakar.

Farahnash Soekhlal Constructing more-than-human therapeutic landscapes

Constructing more-than-human therapeutic landscapes: A multispecies ethnography of the relationship between humans and animals at a care farm