Thesis Database

 

Thesis Database

Author
Hugo van der Wedden
Year

2011

Supervisor
Bart van Heerikhuizen
Key Words
Dementie
Alzheimer
Euthanasie
Vergrijzing
Elias
Foucault
Thesis

Alzheimer en Euthanasie: Een sociologische analyse van ziekte en lijden

Het lijden van Alzheimerpatiënten is grotendeels sociaal. Mensen verliezen de controle over hun drifthuishouding en voldoen steeds minder aan de geldende gedragsstandaard. Het is schaamtevol om telkens door de mand te vallen en niet meer aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Erger nog is het dat daardoor spanningen binnen relaties ontstaan. De angst om in aanzien te dalen en liefde te verliezen, zoals Norbert Elias een gevoel van schaamte omschrijft, is buitengewoon reëel. Vrienden haken af. Patiënten worden door hun partners binnengehouden om gezichtsverlies te voorkomen. Buitengewoon pijnlijk voor de patiënt is de wetenschap dat hij in de nabije toekomst een ernstige last zal zijn voor zijn naasten.

De verschuiving in het denken over euthanasie en Alzheimer kan worden gezien als het resultaat van een emancipatoir proces. Lange tijd heeft men gedacht dat de dementerende niets in de gaten heeft van zijn cognitieve degeneratie. De Alzheimerpatiënt heeft echter een stem gekregen en naar die stem wordt steeds vaker geluisterd. Tegelijkertijd speelt de kwaliteit van de ouderenzorg een centrale rol. Door vergrijzing en het krimpen van de beroepsbevolking is onze cultuur van zorguitbesteding praktisch onhoudbaar. Binnen deze context heeft euthanasie op basis van Alzheimer veel weg van een cultureel pragmatische oplossing: de patient een eervolle dood, de naasten de vrijheid om te leven.

Bij kanker in het terminale stadium is sprake van fysiek lijden. Ernstige pijn, benauwdheid en misselijkheid maken van de dood een welkome gast. Euthanasie is dan invulling geven aan een stervensproces dat zich hoe dan ook aandient. Bij Alzheimer in de beginfase van het ziekteproces is dat wezenlijk anders. Wie de dood verkiest, ontloopt de schaamte en het verlies van aanzien dat met dementie gepaard gaat. Men laat wellicht het leven, de eer blijft behouden, net als de liefde en de achting van de naasten. Dat euthanasie binnen onze cultuur als aanzienswaardig wordt gezien versterkt dit beeld. Een waardige dood komt recht tegenover een leven te staan dat zich kenmerkt door een verlies van status. Euthanasie op basis van Alzheimer is, met andere woorden, een eergerelateerde vorm van zelfdoding.

Alzheimer en Euthanasie: Een sociologische analyse van ziekte en lijden

Author

Hugo van der Wedden

Year

2011

Supervisor

Bart van Heerikhuizen

Key Words

Dementie
Alzheimer
Euthanasie
Vergrijzing
Elias
Foucault

Thesis

Het lijden van Alzheimerpatiënten is grotendeels sociaal. Mensen verliezen de controle over hun drifthuishouding en voldoen steeds minder aan de geldende gedragsstandaard. Het is schaamtevol om telkens door de mand te vallen en niet meer aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Erger nog is het dat daardoor spanningen binnen relaties ontstaan. De angst om in aanzien te dalen en liefde te verliezen, zoals Norbert Elias een gevoel van schaamte omschrijft, is buitengewoon reëel. Vrienden haken af. Patiënten worden door hun partners binnengehouden om gezichtsverlies te voorkomen. Buitengewoon pijnlijk voor de patiënt is de wetenschap dat hij in de nabije toekomst een ernstige last zal zijn voor zijn naasten.

De verschuiving in het denken over euthanasie en Alzheimer kan worden gezien als het resultaat van een emancipatoir proces. Lange tijd heeft men gedacht dat de dementerende niets in de gaten heeft van zijn cognitieve degeneratie. De Alzheimerpatiënt heeft echter een stem gekregen en naar die stem wordt steeds vaker geluisterd. Tegelijkertijd speelt de kwaliteit van de ouderenzorg een centrale rol. Door vergrijzing en het krimpen van de beroepsbevolking is onze cultuur van zorguitbesteding praktisch onhoudbaar. Binnen deze context heeft euthanasie op basis van Alzheimer veel weg van een cultureel pragmatische oplossing: de patient een eervolle dood, de naasten de vrijheid om te leven.

Bij kanker in het terminale stadium is sprake van fysiek lijden. Ernstige pijn, benauwdheid en misselijkheid maken van de dood een welkome gast. Euthanasie is dan invulling geven aan een stervensproces dat zich hoe dan ook aandient. Bij Alzheimer in de beginfase van het ziekteproces is dat wezenlijk anders. Wie de dood verkiest, ontloopt de schaamte en het verlies van aanzien dat met dementie gepaard gaat. Men laat wellicht het leven, de eer blijft behouden, net als de liefde en de achting van de naasten. Dat euthanasie binnen onze cultuur als aanzienswaardig wordt gezien versterkt dit beeld. Een waardige dood komt recht tegenover een leven te staan dat zich kenmerkt door een verlies van status. Euthanasie op basis van Alzheimer is, met andere woorden, een eergerelateerde vorm van zelfdoding.

Other theses

Thesis Lieke Moras Transmission Maya Healing

The transmission of Maya healing: Following the cycles of time. A study on cross-cultural & intergenerational transmission of Maya healing practices around Lake Atitlán, Guatemala

Echec et mat. Marco Sassoon Thesis

Échec et mat. An ethnographic study of the psychosocial health of forced-return migrants in Dakar.

Farahnash Soekhlal Constructing more-than-human therapeutic landscapes

Constructing more-than-human therapeutic landscapes: A multispecies ethnography of the relationship between humans and animals at a care farm